TấMNHôm7系列

  • 7050铝板

    7050TấMNHôm.

    nhôm7050làhợpkimnhiệtluyệncóđộbềncao,cókhənəngchēngănmòncaohơnnhôm7075.vàđộdẻodaitəthơn。Cóđộnhạythấphơnđểdậptắt
  • 7075铝板

    7075TấMNHôm.

    nhômtấm7075thuộcloạinhômsiêucēngal-zn-mg-cu,làhợpkimrènnguộicēngđộcao,độcēngcao,tốthơnnhiều这样的vớithépnhẹ。
Baidu
map