อาคารเรือ

การบินและอวกาศและการบิน

(ปริมาณแมกนีเซียมอยู่3%ถึง6%)โลหะ

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

ในปีพ。ศ。2434เรือเรือดำน้ำอลูมิเนียมบางบางลำแรกแรกถูกถูกขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ไม่กี่ปีมาเรือตอร์ปิโดยาวยาวปีถูกสร้างขึ้นในสกอตแลนด์จากอะลูมิเนียมแข็งแรงสร้างขึ้นและมีความเร็วแข็งแรงมากและและมีมีมีเร็วมากมากและและมีมีความเร็วสร้างขึ้นและและมีความความเร็วมากขึ้นและและมีมีมีมีมีขึ้นและและและมีและและและไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในเวลานั้นเรือที่เรียกว่ากอินทรีถูกสร้างสร้างขึ้นกองเรือเรือ

2222

นอกจากนี้ใช้ใช้ใช้uminหรือโลหะผสมอลูมิเนียมแมกนีเซียมการสร้างเรือโดยสารไฮโดรฟอยล์ความสูงที่มีความเกินเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ว่าว่าเร็วสูงและความคล่องตัวเรือนี้ต้องมีน้ำหนักมากตัวดังอะลูมิเนียมจึงกลับมามีประโยชน์อีกครั้ง

และลดต้นทุนการบำรุงรักษา




Baidu
map