ариза.

Алюминий跳棋板板

Бароинархҳоиарзонтаринисудииалюминийисанҷишӣ,баинҷобиёед,мо5胸罩花纹钢板/лавҳаиалюминийиалюминий/лавҳаиалюминийинаск,инчуниннархиалюминии花纹板бароиҳамасинфҳо,андозаҳовасангҳодорем!

ЛавҳаиАлюминийиташиқнарх-даймонд/Се/ПанюБарПанелиМеталлю

ДарҳамонСилсилаиӯлашо,НархилавҳаиАлюминийНисбатБанархилавҳаиАлюминииоддӣТашрибан22-112ДолларзиёдтарАст。Таврекиазномашбармеояд,лавҳаиалюминийлавҳаиалюминийиоддӣтавассутиравандикоркардисатҳирӯҳонӣаст,тосатҳионнақшҳоигуногунробамонандиалмос,дупанҷара,сепанҷара,панҷпанҷаикалон,панҷпанҷаихурдвағайрапешниҳодкунад。азинрӯ,онроинчунинлавҳаиалмосииалюминийинақшбандишуда,лавҳаиалюминийиалюминий,тахтачаиалюминий,валеасланалюминийитабақиметаллиипротекторӣменоманд。Дарҳаётимо,азҳисобииҷроиарзишибаланд,нархитахтаиалюминийваинчунинқавитариороишӣваамалӣ,тахтаиалюминиймаводибеҳтаринбароифаршиғайримуқаррарӣвамайдонҳоиороишӣдарсохтмон,мошинҳо,киштиҳовадигарсоҳаҳошудааст。ИнДарБозорхелемашмулАст!

3194EF3BA2675B9BFB44402D7446892
4222F814330D5F0983E9D6FFB84CBC8.
/铝 - 检查板/

БарномашоимушаххасилавҳаиСаншишиАлюминий

Мошинҳо.

усусиятшоВаманфиатшо:ИнтихобиБештаринБароизинашоиАлюминийДарсошаҳоинашлиёт,КидарОнҳосабукЛозимАст。ТаъсирисарфаиэнергияроЗиёдКунед。

Барномашо

Киштиҳо.

хусусиятшоваманфиатшо:АзсабабиМушовиматиАълосифатБазангзанюдаробиБашр,ҳеҷГунамушовиматбамонандиБозгаштанЛозимнест。СолюоизиёдБобоварюИстифодаБурданМумкинАст。

Барномашо

Сохтмон.

Хусусиятҳоваманфиатҳо:муқовиматизангзаниикунҷҳоизинаҳодартӯлисолҳоизиёддарҷойҳоисавдовасайёҳӣ,киэстетикаталабкардамешавад,масалан,зиндагиигурӯҳӣ。

Барномашо:Фаршо,Зинапояҳо,Рафҳо,Сарпшиӯбҳо,Велосипедҳовағ。

Растаню.

Хусусиятҳоваманфиатҳо:безарар,зероонинчунинбароинамудҳоиконтейнер,масалан,иншоотвакорхонаҳоикимиёвӣ,инчунинрастаниҳоихӯрокворӣмувофиқаствамуқовиматиаълоикимиёвӣдорад。

Замимашо:Фаршовазинапояҳо,Ташизот/Техникаирастаню,Масалан,Саншишидинамикю。

барномашоидигар.

усусиятшоваманфиатшо:ЗероонБисёрхосиятшоибаршастадорад。НаТанюоҳамчунқадамшоиМоддю,БалкиинчунинБароипарвандаҳоваороишҳо。

Барномашо:Азқабилинардбонюо,Нардбоншо,Корпусҳоинамоию,МушандисониМуваққатю,ИнюоотиБашрю。


Baidu
map