வாகனத்தொழில்

வாகனத்தொழில்

ஆட்டோமொபைல்கள்உலகில்மிகவும்பொதுவான போக்குவரத்துவடிவமாகும்。கார்களில்பயன்படுத்தப்படும்முக்கியகட்டுமானப்பொருள்ஒப்பீட்டளவில்மலிவானஎஃகுஆகும்。இருப்பினும்,வாகனத்தொழில் எரிபொருள்செயல்திறனில்அதிகசெலுத்தத்தொடங்குகையில்,கார்பன்டைஆக்சைடுஉமிழ்வுமற்றும்,நவீனநவீனஅலுமினியம்ஒருபங்கைக்。பெருகியமுறையில்முக்கியபங்கு。2014年ஆம்ஆண்டில்,உலகளாவியஉலகளாவியதொழில்(சீனாவைத்தவிர)2.87மில்லியன்டன்அலுமினியத்தைஉட்கொண்டது。2020ஆம்ஆண்டில்,சீனாஆண்டுதோறும் 4.49மில்லியன்டன்அலுமினியத்தைஉட்கொள்ளும்என்றுஎதிர்பார்க்கப்படுகிறது。இந்தவளர்ச்சிக்கானமுக்கியகாரணிகள்உயரும்வாகனஉற்பத்திமற்றும்நவீனவாகனங்களில்அலுமினியத்தின்பரவலானபயன்பாடுஆகியவைஅடங்கும்。ஒருகாரில்பயன்படுத்தப்படும்ஒவ்வொருகிலோகிராம்அலுமினியத்திற்கும்,மொத்தஎடைஒருகிலோகிராம்குறைக்கப்படுகிறது。இந்தஇந்த,அதிகஎண்ணிக்கையிலானகார்பாகங்கள்அலுமினியத்தால்செய்யப்படுகின்றன:என்ஜின்என்ஜின்,சக்கரங்கள்,பம்பர்கள்,இடைநீக்கஇடைநீக்க。இயந்திரஇயந்திர,பரிமாற்றங்கள்மற்றும்உடல்பாகங்கள்: இதன் விளைவாக, சராசரி மொத்த வாகன எடையில் அலுமினியத்தின் பங்கு 1970 களில் இருந்து அதிகரித்து வருகிறது: 1970 கள் முதல் 1970 கள் வரை, சராசரி மொத்த வாகன எடையில் அலுமினியத்தின் பங்கு அதிகரித்து வருகிறது: 1970 கள் முதல் 1970 கள் வரை, சராசரி மொத்த வாகன எடையில் அலுமினியத்தின் பங்கு அதிகரித்து வருகிறது: 1970 களில் இருந்து 1970 களில், சராசரி மொத்த வாகன எடையில் அலுமினியத்தின் பங்கு அதிகரித்து வருகிறது: 1970 கள் முதல் 1970 கள் வரை, சராசரி மொத்த வாகனத்தில் அலுமினியத்தின் பங்கு எடை அதிகரித்து வருகிறது. இன்று 35 கிலோகிராம் முதல் 152 கிலோகிராம் வரை. 2025 க்குள் சராசரி காரில் 250 கிலோகிராம் அலுமினியம் இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

//www.madcropper.com/automotive-行业/

அப்போதிருந்து,அலுமினியம்விண்வெளித்தொழிலுக்குஒருமுக்கியஉற்பத்திப்மாறியுள்ளதுமாறியுள்ளது。ஒருவிமானம்முடிந்தவரைஒளி,அதிகபட்சதிறன்கொண்டது,முடிந்தவரைகுறைந்தஎரிபொருளைப்பயன்படுத்துகிறதுமற்றும்உடலில்துருப்பிடிக்காது。அலுமினியம்தான்ஏரோநாட்டிகல்இன்ஜினியர்களைஇந்தஇலக்குகளைஅனுமதிக்கிறதுஅனுமதிக்கிறது。நவீனநவீனவிமானங்களில்அலுமினியம்கிட்டத்தட்டஎல்லாஇடங்களிலும்:உருகி,டிரிம்,விங்பேன்கள்ரடர்களில்,கட்டுப்பாட்டுகட்டுப்பாட்டு,வெளியேற்றும்வெளியேற்றும்,தீவனதீவன,எரிபொருள்நிரப்பும்குழல்களை,கதவுகளிலும்,பைலட்மற்றும்பயணிகள்பிரேம்கள்,எரிபொருள்எரிபொருள்,ஹைட்ராலிக்ஹைட்ராலிக்,கேபினின்உள்,பந்துதாங்குஉருளைகள்காக்பிட்கருவிகள்,என்ஜின்விசையாழிகள்மற்றும்பலஇடங்களில்。முக்கியமாகவிண்வெளிபயன்பாடுகளுக்குபயன்படுத்தப்படும்அலுமினியஉலோகக்கலவைகள் 2хххх3ххххх5ххх6хххх7ххххதொடர்குறைந்தவெப்பநிலைசூழல்களில்அதிகஏற்றப்பட்டகூறுகளுக்கும்,அதிகமின்னழுத்தங்கள்தேவைப்படும்பயன்பாடுகளுக்கும்7XXXஉலோகக்கலவைகள்பயன்படுத்தப்படுகின்றன。3xxx,5xxxமற்றும்6xxxஉலோகக்கலவைகள்உலோகக்கலவைகள்குறைந்தசுமை,ஹைட்ராலிக்,எண்ணெய்மற்றும்எரிவாயுபயன்படுத்தப்படுகின்றன。உயவுமற்றும்எரிபொருள்அமைப்புகள்。 அலுமினியம், துத்தநாகம், மெக்னீசியம் மற்றும் தாமிரம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும் 7075 ஆகும். இந்த விஷயத்தில் அனைத்து அலுமினிய உலோகக்கலவைகள் மற்றும் போட்டியாளர்களின் எஃகு ஆகியவற்றில் இது மிகவும் வலிமையானது, ஆனால் இது எஃகு எடையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுமே.

11.
//www.madcropper.com/automotive-行业/
//www.madcropper.com/automotive-行业/

அலுமினியம்முதலில்பிரீமியம்கார்உடல்களுக்குபயன்படுத்தப்பட்டது。இதன்இதன்,ஆல்-அலுமினியஉடலுடன்கூடியபெருமளவில்கார்ஆடிஏ8ஆகும்,1994இல்அறிமுகமானது。பிறபிறஆடம்பரபிராண்டுகள்விரைவில்:பிஎம்டபிள்யூ,மெர்சிடிஸ்மெர்சிடிஸ்,போர்ஷே,லேண்ட்லேண்ட்,ஜாகுவார்。வாகனத்தொழிலில் 2014. மற்றொருமற்றொரு,அனைத்துஅலுமினியவாகனம்வெகுஜனசந்தைகட்டவிழ்த்துகட்டவிழ்த்து:இதுசின்னமானஃபோர்டுடிரக்கின்சமீபத்தியமறுசெய்கை - “ஃபோர்டு”。150,கடந்த38ஆண்டுகளில்அமெரிக்காவின்மிகவும்பிரபலமானடிரக்。ஆல்-அலுமினியவடிவமைப்பிற்குமாறுவதன்மூலம்,இதுஅதன்முன்னோடிகளைவிட315 கிலோகிராம்கிலோகிராம்,இதுசிறந்தஎரிபொருள்சிக்கனத்தையும்குறைந்தco2உமிழ்வையும்உமிழ்வையும்。சரக்குதிறனும்மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது,மேலும்மாடலில்சிறந்தமுடுக்கம்மற்றும்பிரேக்கிங்பண்புகள்உள்ளன。அதேநேரத்தில்,என்ஹெச்.டி.எஸ்.ஏஇந்தகாருக்குஅதன்மிகஉயர்ந்தநம்பகத்தன்மைமதிப்பீட்டைவழங்கியுள்ளது,முந்தையமாடலுக்குவழங்கப்பட்டநான்குநட்சத்திரங்களுக்குபதிலாகஐந்துநட்சத்திரங்கள்。

1DADB990-71DE-4138-9544-0BCE07BD499E.

டெஸ்லாவின்கூடுதல்பாதுகாப்புமூன்றுநிலைகளைக்கொண்டுள்ளது。முதல்நிலைவிசேஷமாகவடிவமைக்கப்பட்டஅலுமினியகற்றைஆகும்,இதுகார்சாலையில்மோதியஎந்தவொருபொருளையும்தூக்கிஎறிந்துதாக்கத்தைஉறிஞ்சும்。இரண்டாவதுநிலைஎன்பதுடைட்டானியம்தட்டுஆகும்,இதுகாரின்முன்பக்கத்தின்மிகவும்பாதிக்கப்படக்கூடியபகுதிகளைப்பாதுகாக்கிறது,மேலும்மூன்றாம்நிலைஒருமுத்திரையிடப்பட்டஅலுமினியகவசமாகும்,இதுஆற்றலைத்தடுக்கிறதுமற்றும்காரைதிடமான,அசையாததடைகளுக்குமேல்வைத்திருக்கிறது。

அலுமினியத்திற்குஅலுமினியத்திற்குமற்றொருமிகவும்பயனுள்ளசொத்து:அதிர்ச்சிகளைஉறிஞ்சுவதில்இதுமிகவும்நல்லது:உண்மையில்,இதுஎஃகுவிடஇரண்டுமடங்கு。இந்தகாரணத்திற்காக,வாகனஉற்பத்தியாளர்கள்நீண்டகாலமாகஅலுமினியத்தைதங்கள்பம்பர்களில்பயன்படுத்துகின்றனர்。இந்தஇந்தபுரட்சிகரடெஸ்லாஎலக்ட்ரிக்காரின்அடிப்பகுதிஅடிப்பகுதிமிமீபுல்லட்ப்ரூஃப்அலுமினியபேனல்களால்மூடப்பட்டுள்ளது,இதுபேட்டரிபெட்டியைஅதிகவேகத்தில்。200கி。மீமீவேகத்தில்பாதுகாப்புபாதுகாப்பு。சமீபத்தில்,நிறுவனம்நிறுவனம்தனதுவாகனங்களில்வாகனங்களில்புதியஅலுமினியடைட்டானியம்கவசதகடுகளைநிறுவத்,இதுஇதுஓட்டுநரை,வாகனத்தின்வாகனத்தின்கட்டுப்பாட்டிலும்,சாலையில்கான்கிரீட்மற்றும்எஃகுநசுக்குகிறது。அலுமினியஅலுமினியஉடல்கள்எஃகுஉடல்களைவிடபாதுகாப்பானவைஎன்பதற்கானமற்றொருகாரணம்,ஒருஅலுமினியபகுதிவளைந்துசிதைந்தால்,சிதைப்பதுதாக்கத்திற்குமட்டுப்படுத்தப்படுகிறது。பயணிகள்பெட்டியின்பாதுகாப்பைஉறுதிசெய்வதற்காகஉடலின்எஞ்சியபகுதிகள்அதன்அசல்வடிவத்தில்உள்ளன。அடுத்ததசாப்தத்தில்,வாகனஉற்பத்தியாளர்கள்தங்கள்மாடல்களில்அலுமினியபயன்பாட்டைகணிசமாகவிரிவாக்குவார்கள்என்றுநிபுணர்கள்கூறுகின்றனர்。உடல்பாகங்களுக்குஅதிகஅளவுஅலுமினியம்பயன்படுத்தப்படும்மற்றும்முழுகார்உடல்களும்அலுமினியத்தால்செய்யப்படும்。அதேநேரத்தில்,பலவாகனஉற்பத்தியாளர்கள்தற்போதுஅலுமினியஉற்பத்தியாளர்களுடன்பேச்சுவார்த்தைநடத்தி,மூடிய-லூப்உற்பத்திவசதிகளைநிறுவுகின்றனர்,அங்குபுதியஅலுமினியகார்பாகங்கள்மறுசுழற்சிசெய்யப்பட்டஅலுமினியபாகங்களிலிருந்துநிராகரிக்கப்பட்டகார்களில்இருந்துதயாரிக்கப்படுகின்றன。 இதை விட சுற்றுச்சூழல் நட்புரீதியான உற்பத்தி முறையை கற்பனை செய்வது கடினம்.


Baidu
map