Järnvägstransporter

Järnvägstransporter

användningenav铝vidjärnvägstransperterterterterterborjadenästanomedelbart efter massproduktion av铝。1894年,纽约州纽约,纽黑文,哈特福德铁路(dåägdAvbankirenjohn pierpont Morgan)Produktion avAvaluminiumsäten。AV SpeciellaLultralättabussar。男性初始finns det enstörreefterfråganpå铝iNom godssektorn och helst helst vill duhållafordonets vikt thl eTt tilt fort fortimumförat axmaximera abegränsadökning一个

//www.madcropper.com/www/rail-transport/

Idaganvänds铝b​​ilarföratt transportera kol,Olika Berganter Och Mineraler OchSpannmål,Medan AluminiumtankfartyganvändsförAttportera Syror。det FinnsOcksåpropecefordonsomanvändsFörAtttransporterafärdigaprodukter som nya bilarfråntillverkningsanläggningar直到Återförsäljare。En aluminiumbilärentredjedelLättare;DESSHögreinitialkostnadkanÅtervinnas在deFörstavådriveSåreneftersom eftersom den kanbäramer下一次。Samtidigt Korroderar Inte铝LikaLättOmStål,Såbilarhar enlängre -längre -livslängdMeden genomesnittligförlustPåEndast20 000美元以下40ÅRstrults trults 20 000美元。10%AvVärdet。我的tillåter铝铝tillverkare att Minska vikten Med upp直到entredjedelJämförtmedstålbilar。I Snabba Transit-OchFörortsjärnvägssystemKan Betydande Energibesparingaruppnåseftersom aluminiumbilarkräverkräverMindreendre energi fourgiförat accelerera och bromsa。dessutomär铝lättareat at productera och harmycketfärredelar。我järnvägssystemförlångvägands铝铝ofta ihöghastighetstågsystem,därdet justrictucerades i Stort anantalPå1980-talet。 Höghastighetståg går med hastigheter på 360 kilometer i timmen eller mer. Den nya höghastighetstågtekniken förväntas uppnå hastigheter som överstiger 600 kilometer i timmen.

//www.madcropper.com/www/rail-transport/

Minskar ViktenPåsådanaTåg,VilketMinskarSpårböjningenVilketÖkarFriktionsMotståndet。DessutomMåsteHöghastighetståg,som flygplan,ha en aerodynamisk形式och eTt of avutsprång,och elementet铝dethjälpteocksåkonstrecåKonstruktöreri detta avseende。Frankrikes tgv-höghastighetstågsystemAnvändeHöghastighetstågi铝。På1970-TaletBörjadeAlstom(Frankrike)AttTågutveckladesförDettaNätverkOchdenFörstaLinjenlinjensomförbinderparis ochlyonöppnades1981年。deFörstaTgv-tågenvar gjorda avstål,男人i senare enerationer ersatte铝stål。somt estärden senaste modellen avtåget,kändsom agv,tillverkad helt av aluminum ochkannåhastegreterupp upp至360公里。IDAG BYGGS agv-tågendast av Italiens nuovo transporto viaggiatori rail-systemverksamhet。kroppen i rysslandsförstaHöghastighighetståg,sapsan,ärocksåTillverkadav aluminiumlegering。Maglev-TeknikenärnästaSteg i utvecklingenavHöghastighighetsjärnvägar。Magnetiskalevitationstågärupphängdai etttätttättttätttthttfältsådfinns ingetfriktionsmotståndpåBanan。 Detta innebär att maglevtåg kan nå oöverträffade hastigheter. I ett test i Japan nådde hastigheterna 603 kilometer i timmen.


Baidu
map