موږسرهاړیکهونیسئ

جیانګسوکاچیوانګدنړیوالتجارتشرکت,ل。

پته

1507室,پوړ15,绿蒂ژیچوانګدفتر大厦。,دتیزرفتارریلسټیشنشمال,ژوزو,جیانګسو,چین

بریښنالیک

تلیفون

0516-87566991.

86-15152177999

ساعتونه

دوشنبه - جمعه:لهسهار9څخهترماښام6پورې

شنبه,یکشنبه:تړلشوی

ایاموږلهامریکاسرهکارکولغواړو?

خپلپیغامدلتهولیکئاوموږتهیېواستوئ

Baidu
map