उत्पादनहरू

 • 钻石格仔铝板

  हीराचेकर्डएल्युमिनियमपाना

  एल्युमिनियमपरीक्षकप्लेटलाईट्रेड,चेकरर्डचेकरर्ड,दरबारदरबार,एन्टी-स्लिपिंगप्लेट,नन-स्किडप्लेट,डायमंडडायमंडपनिभनिन्छ,जुनजुनसतहमाखण्डहरूवालाइनहरूमाथिउठाइएकोएल्युमिनियमशीटहोघर्षणघर्षणथप्नररलागीलागीथप्नलागीलागीलागीलागीलागीलागीलागीलागीचिप्लनचिप्लनएल्युमिनियमपरीक्षकप्लेटव्यापकरूपमाफ्लोफ्लोफ्लोफ्लोरकोफ्लोरकोप्रयोगगरिन्छगरिन्छराम्रोराम्रोराम्रोराम्रोराम्रोराम्रोराम्रोराम्रोराम्रोराम्रोराम्रोराम्रोराम्रोराम्रो
 • 钻石格仔铝板

  हीराचेकर्डएल्युमिनियमपाना

  〖图库“यसमाउत्कृष्टप्रदर्शन,स्पष्टढाँचारसफासतहकाछन्。योउपकरणरमेशिनरीमर्मतनिर्माण,वेल्डिंगसंरचनारक्षेत्रहरूमाविशेषरूपमाप्रयोगगरिन्छजुननिश्चितशक्तिचाहिन्छ。
 • 铝扳手板

  एल्युमिनियमपरीक्षकप्लेट

  एल्युमिनियमझुकावलाईएल्युमिनियमजालीकोरूपमापनिचिनिन्छ。योएल्युमिनियमप्यानलबाटबनेकोछ。सतहसतहकोएकपक्षपक्षहीरासंगएम्बोसगरिएकोगरिएकोबिभिन्नबिभिन्नढाँचाबिभिन्नवातावरणवातावरणरप्रयोगहरुलाईअनुकूलनगर्नसकिन्छयसप्रकारकोचेकरबोर्डव्यावासायिकरऔद्योगिकफर्शिंगआवश्यकताहरूमास्किडप्लेटकोरूपमाव्यापकरूपमाप्रयोगहुन्छ,रएम्बुलेन्सहरूरआतिशबाजीट्रकजस्तासवारीहरूमापनि。
 • 铝合金板撕裂表面

  एल्युमिनियममिश्रप्लेटफाल्नेसतह

  Series000श्रृंखलाश्रृंखला-mgमिश्रमामिश्रमा,mg 50 al2एल्युमिनियममामुख्य合金तत्त्वहो,जसलेयसकोक्षरणप्रतिरोधबढाउँदछ,त्यसैलेत्यसैलेयोसबैभन्दाव्यापकरूपमाप्रयोगगरिएकोरस्टप्रुफएल्युमिनियमकोप्रकारबनेकोबनेकोबनेकोरस्टप्रुफप्रुफएल्युमिनियमकोप्रकारबनेकोबनेकोथकानथकानशक्तिअधिकछछरयसकोमेशिनक्षमताराम्रो1,系列श्रृंखला合金कोको。एल्युमिनियमतौलमाहल्काछ。〖〗5052एल्युमिनियमशीट/कुण्डलीसमुद्रीलागिउच्चउच्चउपयुक्तछ。
 • 5754 H114铝格仔板

  7575754 H114एल्यूमिनियमचेकप्लेट

  4 754एच1144एल्युमिनियमचेकर्डप्लेटले7575754एल्युमिनियमचेकर्डप्लेटलाईजनाउँछएचएच114टेम्परिएकोछ,रproperties75754-हेएल्युमिनियमसँगमिल्दोजुल्दोसम्पत्तिहरू,अर्थात7575754एल्युमिनियमप्लेटहरूपूर्णरूपमारूपमा退火छन्रoराज्यमासबैभन्दाशक्तिशक्ति。जेहोस्,7575754-हेएल्युमिनियमप्लेटहरूबाह्यएम्बोसिंगद्वाराएल्युमिनियमचेकरपरिवर्तन,जुनबिन्दुमाटेम्पर्डस्टेटरूपमाh114भनिन्छ,जुनहामी呼叫5754एच114एल्युमिनियमचेकर्डप्लेटभनिन्छ。
 • 7050铝板

  7050एल्युमिनमपाना

  500500एल्युमिनियमएल्युमिनियमएकउच्चउच्चशक्तितापमिश्रितमिश्र,जसमा7507575एल्युमिनियमभन्दाबढीक्षयप्रतिरोधहुन्छ。रराम्रोकडाई。शमनगर्नकमसंवेदनशीलताछ
1 2 3. 4. 5. 6. अर्को> >> पृष्ठ1 /。
Baidu
map