उत्पादने

 • 钻石格仔铝板

  डायमंडचेकर्डalल्युमिनियमपत्रक

  अॅल्युमिनियमतपासकप्लेटलाट्रेडप्लेट्स,चेकर्डप्लेट,दरबारप्लेट,अँटी-स्लिपिंगप्लेट,नॉन-स्किडप्लेट,डायमंडप्लेटअसेम्हटलेजाते,जेघर्षणजोडण्यासाठीआणिजोखीमकमीकरण्यासाठीपृष्ठभागावरउंचावलेल्यानमुन्यांचीकिंवाओळीअसलेलीसपाटअॅल्युमिनियमपत्रकेआहेत。घसरतआहे。
 • 钻石格仔铝板

  डायमंडचेकर्डalल्युमिनियमपत्रक

  पृष्ठभागएकलनमुना,उत्कृष्टप्रक्रियाकार्यक्षमता,उच्चकडकपणा,गंजप्रतिकारआणिउत्कृष्टऑक्सीकरणआणिपृष्ठभागाच्याइतरउपचारप्रभावांनीकोरलेलेआहे。उत्कृष्टकार्यक्षमता,स्पष्टनमुनाआणिस्वच्छपृष्ठभागयाचेफायदेआहेत。हेउपकरणेआणियंत्रसामग्रीउत्पादन,वेल्डिंगस्ट्रक्चर्सआणिफील्डमध्येमोठ्याप्रमाणातवापरलीजातेज्यासविशिष्टसामर्थ्यआवश्यकआहे。
 • 铝扳手板

  अॅल्युमिनियमतपासकप्लेट

  अॅल्युमिनियमग्रेटिंगलाअॅल्युमिनियमजाळीम्हणूनदेखीलजातेजाते。हेuminumल्युमिनियमपॅनेल्सनेबनलेलेआहे。पृष्ठभागाचीएकबाजूडायमंडनमुनासहनक्षीदारआहे。भिन्नभिन्ननमुनेवेगवेगळ्यावातावरणातवातावरणातआणिवापराशीजुळवूनघेताघेता
 • 铝合金板撕裂表面

  अल्युमिनियमधातूंचेमिश्रणप्लेटफाडणे

  Series000मालिकाएलएमजीएमजीधातुची,g052अॅल्युमिनियममधीलएमजीहामुख्यधातूंचेआहे,जोत्याचेगंजप्रतिकारसुधारित,म्हणूनचआतापर्यंतसर्वत्रवापरल्यागंजगंजप्रूफथकवासामर्थ्यजास्तआहेआणित्याचीअधिकचांगलीआहेआणियंत्रणाचांगलीआहे。1,3मालिकामिश्रधातुंपेक्षाअॅल्युमिनियमवजनानेअसतेअसते。त्यातमीठपाण्यामध्येसुद्धादुरुस्तकरण्यासयोग्यप्रतिकारअसणारीचांगलीकार्यक्षमताआणिउच्चथकवासामर्थ्यआहे。5052अॅल्युमिनियमशीट/कॉइलसागरीअनुप्रयोगांसाठीयोग्यआहे。
 • 5754 H114铝格仔板

  5754एच114एल्युमिनियमचेकर्डप्लॅट

  754एच114अॅल्युमिनियमचेकर्डप्लेटम्हणजे5754एल्युमिनियमचेकर्डप्लेटचासंदर्भआहेएच114टेम्पर्डकेलेलीआहेत्यात5754-ओअॅल्युमिनियमसारख्यागुणधर्म,म्हणजे5754अॅल्युमिनियमपूर्णपणेएनिलेटेडआहेतओराज्यातसर्वातकमीताकदआहेआहेतओराज्यातसर्वातताकदआहे。तथापि,75 emm75oss-ओअॅल्युमिनियमप्लेट्सबाह्यएल्युमिनियमचेकर्डबदलल्या,ज्यावेळीस्वभावविशेषतःएच114असेम्हटलेजाते,ज्यालाआपण7575754
 • 7050铝板

  7050एल्युमिनियमपत्रक

  7050अॅल्युमिनियमअॅल्युमिनियमहीएकएकउच्चशक्तीउष्णताउपचारितमिश्रधातु,ज्यास7075अॅल्युमिनियमपेक्षागंजगंजप्रतिरोध。आणिचांगलेकठोरता。शमनकरण्यासकमीसंवेदनशीलताआहे
1 2 3. 4. 5. 6. पुढील> >> पृष्ठ1/6
Baidu
map