3मालिकाअल्युमिनियमपत्रक

 • 3003铝板

  3003एल्युमिनियमपत्रक

  3003अॅल्युमिनियमअॅल्युमिनियमहेएकवैशिष्ट्यपूर्णवैशिष्ट्यपूर्णअॅल्युमिनियमधातूंचेमिश्रणआहे,यासामग्रीमध्येचांगलीफॉर्मॅबिलिटी,चांगलेगंजप्रतिरोधआणिअसते,सामान्यत:पॉवरबॅटरीबॉक्स,कुकवेअर,खाद्यपदार्थखाद्यपदार्थसाधने,वाहतूकवाहतूकउपकरणांच्या,सिलोस,सिलोस,शीटमेटलमध्येकारच्याउत्पादनातवापरली。दबाववाहिन्याआणिपाईपिंग。
 • 3004铝板

  3004अल्युमिनियमपत्रक

  4004अॅल्युमिनियमप्लेटअल-एंटीरस्टoyलॉयमालिकाशीसंबंधित,आणिआणिशक्तीजास्तनाही(औद्योगिकऔद्योगिकअल्युमिनियमपेक्षाजास्तनाही,परंतु3003पेक्षाजास्तप्लेटआहे。अॅल्युमिनियमप्लेट。त्याचप्रमाणे,
  3004अॅल्युमिनियमही300-अल्युमिनियमपेक्षाचांगलीशक्ती,चांगलेफॉर्मॅबिलिटी,विद्रव्यताआणिगंजप्रतिकारशक्तीएएलएमएनमिश्रधातुचीएकमालिकाआणिआणिआणिआणिआणिआणिआणिआणिआणिआणिआणिआहेआहेआहेआहेआवश्यकआवश्यकआवश्यकआवश्यकआवश्यकआवश्यकआवश्यकआवश्यकआवश्यक
  3003अॅल्युमिनियमप्लेट3ल्युमिनियममॅंगनीजधातूंचेमिश्रणमालिकेचेआहे,3003अॅल्युमिनियमप्लेटपेक्षाजास्तअसणारी,आणिचांगलेफॉर्मॅबिलिटी,विद्रव्यताविद्रव्यतागंजशक्तीसह。
Baidu
map