Програм

өөнгөнцагааншалгагчавтангийнүнэ

ХамгийнхямдөртөгтэйХөнгөнцагааншалгагчхавтангийнүнийгэндээсаваарай,бид5хөхнийдаруулгатайдэвсэххавтан/заагчхээтэйхөнгөнцагаанхавтан/сэвэгнэнхээтэйхөнгөнцагаанхавтангаасгаднабүхангилал,хэмжээ,чулуулагтзориулсанхөнгөнцагааншалгагчхавтангийнүнийгсаналболгожбайна!

өөнгөнцагааншалгагчавтанүню-алмаазан/Гурван/ТанбаарГишгүүрметаллхуудас

гижилайлюийнагаанТорныхавтангийнүавтангийнүнюньэнгийнөнгөнагаанавтангийнүнюсойролцоогоор22-112доллараарөндэрбайдаг。Нэрнээсньхарахадхөнгөнцагааныторонхавтанньтовойлгонгадаргуугцэвэршүүлэхпроцессоордамжинөнгөрдөгердийнхөнгөнцагаанхавтанбөгөөдтүүнийгадаргууньалмааз,хоёрбаар,гурванбаар,томтаванбаар,жижигтаванбааргэхмэтолонянзынхэвмаягийгхаруулдаг。Тиймээсүүнийгтовойлгонхөнгөнцагааналмазанхавтан,хөнгөнцагаандэвслэххавтан,хөнгөнцагаандааманхавтангэжнэрлэдэгболовчүндсэндээхөнгөнцагаандэвссэнметаллынхавтангэжнэрлэдэг。Биднийамьдралдөндөрөртөгтэйгүйцэтгэл,хөнгөнцагаандаамныүнэ,гоёлчимэглэлийн,практик,хөнгөнцагаандаамынсамбарньбарилгабайгууламж,тээврийнхэрэгсэл,усанонгоцболонбусадсалбартгулсдаггүйшал,чимэглэлийнталбайнхамгийнтохиромжтойматериалболжээ。эНэНьзахзэлДээрмашихалдартай!

3194EF3BA2675B9BFB44402D7446892
4222F814330D5F0983E9D6FFB84CBC8.
/铝 - 检查板/

өнгөнцагааншалгаххавтангийнтодорхойхэрэглю

Тээврийнэршгсэл.

ОнцлогБаДавууталууд:өөнгөнжиншаардагддагТээврийнСалбартөнгөнцагаанАлхамхийххамгийнСайнСонголт。эрчимхүүнийхэмнэлтийгНюмэгдэлюх。

Хэрэглээ:ванныүзэсгэлэнгийншал,автобус,ачаанытэрэгниймодонгишгүүр,галттэрэгнийцооногийнтаг,танк,машиныхөргөгчгэхмэтшалнысамбарыншал。

усанонгоц.

онцлогбадавууталууд:ДалайнуснызюврэлтэндтюсвэртюйтулНэхэнСэргээхгэхэтэсэргүүцэлшаардагдддаггүй。ОлонилийнТурюИтгэлтэйгээрАшиглахболомжтой。

хэрэглю:Бэрхэлбашал,шат

барилга.

Онцлогбадавууталууд:Алхамбулангийнзэврэлтээсхамгаалахчадварыголонжилийнтуршгоосайханшаардагдахдэлгүүрхэсэх,аялалжуулчлалынцэгүүдэдашиглах,жишээлбэл,бүлэглэнамьдрах。

эрэглээ:шал,шат,Тавиур,СувгийнТаг,УнадагдугуйГэхмэт。

ургамал.

Онцлогшинжчанарбаашигтус:Хорхөнөөлгүйтулконтейнерынтөрөлзүйл,тухайлбалбайгууламж,химийнүйлдвэр,хүнснийургамалзэрэгттохиромжтой,химийнмашсайнэсэргүүцэлтэйбайдаг。

эрэглю:Ванданшал,шат,ТоногТэхэрэмж/үйлдвэрийнмашинМеханизм,ишээлбэлдинамикяналт。

бусадпрограмууд.

ОнцлогБаДавууталууд:УчирНьэНэНьОлонГайхалтайшинжчанартайбайдаг。ЗөвхэнМатериаллагАлхамБию,Басэрэг,имэглюлийнзориулалттай。

эрэглю:Тавцангийншат,шат,Дэлгэцийнайрцаг,Түрзуурыншат,далайнбайгууламжгэхмшт。


Baidu
map