3увралнгшнцагаанхуудас

 • 3003铝板

  3003хутгааныхуудас.

  3003хөнгөнцагаанньердийнхөнгөнцагаан-манганыхайлшбөгөөдэнэматериалньбатерейныхайрцгандахьхөнгөнжинтэйавтомашин,тогооныхэрэгсэл,хоолхүнсхадгалахтөхөөрөмж,тээврийнхэрэгслийнсав,силос,металлметаллынүйлдвэрлэлдтүгээмэлхэрэглэгддэг,хэлбэрдүрссайтай,зэврэлтэндтэсвэртэй,гагнахчадвартайбайдаг。Даралтатсав,Дамжуулаххоолой。
 • 3004铝板

  3004хутгааныхуудас.

  3004хөнгөнцагаанхавтанньмөн的Al-Mnзэвнийэсрэгхайлшийнцувралдбагтдагбөгөөдбатбөхчанарньөндөрбиш(үйлдвэрийнцэвэрхөнгөнцагаанаасялимгүйөндөрболовч3003хөнгөнцагаанхавтангаасөндөр。Батбөхчанарньөндөрбиш(үйлдвэрлэлийнцэвэрхөнгөнцагаанаасарайөндөр)),Гэхдээ3003өөнгөнцагаанавтангаасөндөр。
  3004хөнгөнцагаанньAL3的Mnхайлшийнцувралбөгөөд3003хөнгөнцагаанаасөндөрбатбэх,хэлбэрсайтай,уусдаг,зэврэлтэндтэсвэртэй,3003хайлшхэсгээсөндөрбатбэхшаарддаг。
  3004хөнгөнцагаанхавтанньхөнгөнцагаан-манганыхайлшийнцувралдбагтдагбөгөөд3003хөнгөнцагаанхавтангаасилүүбатбөх,хэлбэр,уусдаг,зэврэлтэндтэсвэртэй。
Baidu
map