Алуминиумскилистод6Серии

 • 6061铝板

  6061АлуминиумЛист.

  6061алуминиумскилимевисококвалитетенлегиранпроизводпроизведенсотермичкаобработкаипретходноцртањеза镁и的Si,соодличнаобработка,својстваназаварувањеиобложување,добраотпорностнакорозијаивисокацврстина。
 • 6063 T6铝板

  Алуминиумлист6063Т6

  Алуминиумскатаплочаодлегура6063елегуранависокапластичностод的Al-Mg-Si系,соодличнисвојстванаобработка,одличнозаварување,истиснувањеипозлата,добраотпорностнакорозија,цврстина,леснополирање,обложување,ефектнааноднаоксидацијаеодличен,еТипичнаЛегуранаистиснуваше。
 • 6082铝板

  6082Алуминиумлист.

  6082алуминиумскатаплочаерелативнодобраалуминиумскаплочаодлегурамеѓу6алуминиумскиплочиодсерија(的Al-Mg-Si系),содобраформабилностилеснаобработка,добриперформансинааноднареакција,лесенпремаз,добраотпорностнакорозијаиотпорностнаоксидација。
Baidu
map