អាគារនាវា

អវកាសនិងអាកាសចរណ៍

006%】焊接焊接性。焊接性。

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

នៅឆ្នាំ1891នាវាមុជទឹកនាវាមុជទឹកអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមផ្នែកផ្នែកអាលុយមីញ៉ូមមីមីហ្គូនដំបូងត្រូវត្រូវបានគេសាងសង់នៅប្រទេសប្រទេស。〖〗

2222

អាលុយមីញ៉ូមចូលបានងាយស្រួល。

អាលុយមីញ៉ូមសមុទ្រមានមានអត្រាច្រេះទាបជាងជាងដែកថែបដែកថែបដែកថែបដែកថែបនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃប្រតិបត្តិការដែកថែបច្រេះក្នុងអត្រា120មីល្លីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំខណៈអាលុយមីញ៉ូមរលួយក្នុងអត្រាត្រឹមតែ1មិល្លីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំ。លើសលើសពីនេះភាពភាពខ្លាំងអាលុយមីញ៉ូមសមុទ្រគឺគឺ0000

00បន្ថយទំងន់និងបង្កើនសមត្ថភាពដឹកទំនិញ


Baidu
map