6СериялыАлюминийпарашы

 • 6061铝板

  6061Алюминийпарағы.

  6061алюминийпарағы - бұл镁және硅үшінтермиялықөңдеужәнеалдын-аласызуарқылышығарылатын,өтежақсыөңделетін,дәнекерленетінжәнежалатылатынқасиеттерібар,коррозияғатөзімділігіжәнежоғарытөзімділігібаржоғарысапалылегірленгенөнім。
 • 6063 T6铝板

  6063 T6АлюминийПарашасы

  6063легирленгеналюминийплитасы - бұл的Al-Mg-Si系жоғарыпластикалыққорытпасы,өңдеудіңкереметқасиеттерібар,дәнекерлеу,экструзияжәнежалату,коррозияғатөзімділігі,төзімділігі,жылтыратуғаоңай,қаптау,анодтықтотығуәсеріөтежақсы,әдеттегіэкструзиялыққорытпа。
 • 6082铝板

  6082Алюминийпарашасы.

  6082алюминийплитасы - бұл6сериялыалюминийпластиналар(的Al-Mg-Si系)арасындасалыстырмалытүрдежақсылегирленгеналюминийплитасы,жақсыформалануыжәнеөңделуі,анодтықреакцияныңөнімділігі,жабыныжеңіл,коррозияғатөзімділігіжәнетотығуғатөзімділігі。
Baidu
map