გემისშენობა

აერონავტიკადაავიაცია

თანამედროვე საზღვაო ხომალდები სულ უფრო მეტად აშენებენ ეგრეთ წოდებულ საზღვაო ალუმინს, ზოგადი ტერმინს წარმოადგენს ალუმინის მაგნიუმის შენადნობი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მექანიკურ ინჟინერიაში (მაგნიუმის შემცველობა 3% –დან 6% –მდე) ამ შენადნობებს აქვთ შესანიშნავი კოროზიის გამძლეობა როგორც მტკნარ, ისე მარილიან წყალში.ალუმინისმნიშვნელოვანითვისებებისაზღვაოპროგრამებისთვისმოიცავსძალასდაშედუღებას。〖图库“

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

1891წელსშვეიცარიაშიშვეიცარიაშიააშენესპირველიპირველიალუმინისალუმინისწყალქვეშანავინავიწყალქვეშანავინავინავიწყალქვეშა。。რამდენიმეწლისშემდეგშოტლანდიაშიალუმინისგანაშენდა58მეტრიანიტორპედონავი。იგი ძალიან მტკიცე იყო და 32 კვანძის სიჩქარე ჰქონდა, რაც გაუგონარი იყო იმ დროს.გემი,რომელიცარწივისსახელითააცნობილი,აშენდარუსეთისფლოტისთვის。

2222

დურალუმინისდურალუმინისანალუმინისმაგნიუმისშენადნობებიასევეგამოიყენებამაღალსიჩქარიანიჰიდროფონიანისამგზავროგემების,რომელთარომელთა80კილომეტრზესაათში。მაღალი სიჩქარისა და მანევრირების უზრუნველსაყოფად, ეს კატარღები ძალიან მსუბუქი უნდა იყოს, ამიტომ ალუმინის ხელსაყრელი ხელმეორედ გამოდგება.

ზღვისალუმინსკოროზიისმაჩვენებელიფოლადზე100-ჯერნაკლებიაქვს。ექსპლუატაციისპირველწელს,ფოლადიკოროზიდება120მილიმეტრით,ხოლოალუმინისწელიწადშიმხოლოდ1მილიმეტრი。გარდაამისა,გამოირჩევასაზღვაოალუმინისსიძლიერე。ეს არის მოქნილი და ძლიერი დარტყმაც კი ვერ ახდენს შედუღებული ალუმინის ნავის კორპუსის ხვრელს.ალუმინის ნავის ჩარჩოები აუმჯობესებს ზღვაოსნობას, უზრუნველყოფს უკეთეს უსაფრთხოებას და ამცირებს სარემონტო ხარჯებს.

ამმიზეზით,ალუმინსიყენებენიახტებში,მოტოციკლებში,საჭრელებსასაჭრელებსაწყალქვეშახელნაკეთობებში。საერთოდ,სპორტულიკატარღებიმზადდებაალუმინისგანკელიდან,რაცრაცუპირატესობასანიჭებსსიჩქარეს,ხოლომაღალიტევადობისკატარღებიფოლადისგან,ხოლოზედაპირიდასხვამოწყობილობებიმოწყობილობები,რათარათაშეამცირონწონადაგაზარდონტვირთისტვირთისალუმინისგან。


Baidu
map