სარკინიგზოტრანსპორტი

სარკინიგზოტრანსპორტი

ალუმინისგამოყენებატრანსპორტირებაშიალუმინისწარმოებისდადგომისთანავედადგომისთანავე。1894年წელს–იორკი,ნიუ–ჰეივენიდარკინიგზა(მაშინბანკირიპიერპონმორგანისიყოიყო)დაიწყესსავარძლებისწარმოება。სპეციალურიულტრაიისფერიავტობუსების。ამასთან,თავდაპირველადთავდაპირველადმეტიალუმინზედაშემთხვევაშიავტომობილისმინიმუმამდემინიმუმამდედაყვანადაყვანა,რომრომრომმიიღოთმიიღოთმაქსიმალურადმაქსიმალურადშეზღუდულიგაზრდილიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვა。

//www.madcropper.com/www/rail-transport/

დღესალუმინისიყენებენნახშირის,სხვადასხვაქანებისდამარცვლეულისტრანსპორტირებისთვისტრანსპორტირებისთვისტრანსპორტირებისთვის,ხოლოალუმინისტანკერებიტანკერებიმჟავებისმჟავებისტრანსპორტირებასტრანსპორტირებას。ასევეარსებობსმანქანები,რომლებიცგამოიყენებაპროდუქციის,როგორიცააახალისაწარმოოდილერებამდედილერებამდედილერებამდე。ალუმინისსატვირთომესამედითმსუბუქიაფოლადისმანქანამანქანამანქანა。მისიმაღალიშეიძლებამუშაობისპირველიორიწლისგანმავლობაში,რადგანმასმეტიგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვა。ამავდროულად,ალუმინისკოროზიამარტივია,როგორც,ამიტომ,ამიტომფურგონებსსიცოცხლისაქვსაქვს,საშუალოსაშუალოსაშუალოაქვსაქვსსაშუალოსაშუალოსაშუალოსაშუალოწაგებაწაგებაწაგებაწაგებაწაგებაკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიკიმარტივიამარტივიაკიკიკიკიმარტივიამარტივიამარტივიამარტივიამარტივიამარტივიამარტივიაღირებულების10%。სამგზავრო,ალუმინიმწარმოებლებსაძლევსწონამანქანებთანშედარებითშედარებით。სწრაფისატრანზიტოსარკინიგზოშესაძლებელიამნიშვნელოვანიენერგიისდაზოგვა,რადგანალუმინისუფრონაკლებენერგიასსაჭიროებენაჩქარებისადადამუხრუჭებისთვისდამუხრუჭებისთვისდამუხრუჭებისთვის。გარდა,ალუმინისმანქანებისუფროდაგაცილებითნაკლებიანაკლებია。საქალაქთაშორისოსარკინიგზოფართოდჩქაროსნულჩქაროსნულსისტემებში,1980-იანწლებში。 ჩქაროსნული მატარებლები მოძრაობენ საათში 360 კილომეტრზე ან მეტი სიჩქარით. ახალი ჩქაროსნული სარკინიგზო ტექნოლოგიით, სავარაუდოდ, საათში 600 კილომეტრს გადააჭარბებს.

//www.madcropper.com/www/rail-transport/

ალუმინიამცირებსწონას,ამცირებსმოღუნვას,რაცრაცწინააღმდეგობასწინააღმდეგობას。გარდა,ჩქაროსნულ,ისევე,უნდა,უნდაჰქონდეთდამინიმალურიგამონაზარდები,ხოლოელემენტიალუმინის。იგიასევედიზაინერებსმხრივმხრივ。tgvმაღალსიჩქარიანისარკინიგზოიყენებდაალუმინისგანალუმინისგანალუმინისგანალუმინისგან。1970-იანალსტომმა(საფრანგეთი)დაიწყოდაიწყოქსელისთვისშემუშავებაპარიზისადალიონისდამაკავშირებელიხაზიხაზიხაზი1981წელს。tgvარისუდიდესიჩქაროსნულისისტემაადაევროპისჩქაროსნულისარკინიგზოგახდესგახდესგახდესგახდეს。tgvმატარებლებიფოლადისგან,მაგრამშემდეგალუმინმაფოლადიფოლადიფოლადი。შედეგად,მატარებლისუახლესი,რომელიცagv –სსარისცნობილი,მთლიანადმთლიანადარისდადადასაათშისაათშისაათშისიჩქარითსიჩქარითსიჩქარითსიჩქარითსიჩქარითსიჩქარითსიჩქარითსიჩქარითაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსაღწევსდღესagvმატარებლებიმხოლოდიტალიისnuovo Transporto Viaggiatori Railსისტემისსისტემისოპერაციებით。რუსეთისპირველისაფსანისძარადამზადებულიაშენადნობისგანშენადნობისგანშენადნობისგან。 მაღლევის ტექნოლოგია ჩქაროსნული რკინიგზის განვითარების შემდეგი ნაბიჯია. მაგნიტური ლევიტაციის მატარებლები შეჩერებულია მკვრივ მაგნიტურ ველში, ამიტომ ლიანდაგზე ხახუნის წინააღმდეგობა არ არის. ეს ნიშნავს, რომ მაგლევის მატარებლებს შეუძლიათ მიაღწიონ უპრეცედენტო სიჩქარეს. იაპონიაში ჩატარებული ტესტის დროს სიჩქარემ საათში 603 კილომეტრს მიაღწია.


Baidu
map