საავტომობილოინდუსტრია

საავტომობილოინდუსტრია

ავტომობილებიტრანსპორტირებისყველაზეგავრცელებულიფორმაამსოფლიოში。მანქანებშიგამოყენებულიმთავარისამშენებლომასალაარისშედარებითიაფიფოლადი。ამასთან,საავტომობილოინდუსტრიაუფროდაუფროყურადღებასამახვილებსსაწვავისეფექტურობაზე,ნახშირორჟანგისემისიებისშემცირებასადადიზაინზე,ალუმინისროლსთამაშობსთანამედროვე。სულუფრომნიშვნელოვანიროლი。2014年წელსგლობალურმასაავტომობილოინდუსტრიამ(ჩინეთისგარდა)მოიხმარდა2.87მილიონიტონაალუმინის。2020წლისთვის,ჩინეთიყოველწლიურადმოიხმარს4.49მილიონტონაალუმინს。ამზრდისძირითადიფაქტორებიაავტომობილებისწარმოებისზრდადათანამედროვემანქანებშიალუმინისფართოგამოყენება。მანქანაშიგამოყენებულიალუმინისყოველიკილოგრამისთვის,საერთოწონამცირდებაერთიკილოგრამით。ამამ,ავტომობილებისმზარდირაოდენობამზადდებაალუმინისგან:ძრავისძრავის,ბორბლები,ბამპერები,საკიდარისსაკიდარის。ძრავისძრავის,ტრანსმისიებიდასხეულისნაწილები: შედეგად, ალუმინის წილი საშუალო მთლიანი წონაში 1970 – იანი წლებიდან იზრდება: 1970 – იანი წლებიდან 70 – იან წლებამდე იზრდება ალუმინის წილი საშუალო წონის მანქანაში: 1970 – იანი წლებიდან 1970 – იან წლებში ალუმინის წილი საშუალო მთლიანი წონაში იზრდებოდა: 1970 – იანი წლებიდან 70 – იან წლებამდე იზრდება ალუმინის წილი ავტომობილის საშუალო წონაში: 1970 – იანი წლებიდან 1970 – მდე, ალუმინის წილი საშუალო მთლიანი მანქანაში წონა იზრდება. 35 კილოგრამიდან 152 კილოგრამამდე დღეს. ექსპერტების ვარაუდით, 2025 წლისთვის საშუალო მანქანა შეიცავს 250 კილოგრამ ალუმინს.

//www.madcropper.com/automotive-行业/

მასშემდეგ,ალუმინისგახდაძირითადისაწარმოომასალაინდუსტრიისთვის。შეიცვალათვითმფრინავებშიგამოყენებულიალუმინისშენადნობებისშემადგენლობადაგაუმჯობესდათვითმფრინავები,მაგრამთვითმფრინავებისდიზაინერებისძირითადიმიზანიიგივერჩება:ავაშენოთრაცშეიძლებამსუბუქითვითმფრინავი,მაქსიმალურიტევადობით,რაცშეიძლებანაკლებისაწვავისგამოყენებადასხეულით,რომელიცარჟანგდება。თვითმფრინავი,რომელიცარისმაქსიმალურადმსუბუქი,აქვსმაქსიმალურიტევადობა,რაცშეიძლებანაკლებსაწვავსიყენებსდაარიჟანგებასხეულზე。ესარისალუმინი,რომელიცსაშუალებასაძლევსსაავიაციოინჟინრებს,დაარტყონყველაამმიზანს。ალუმინსთითქმისყველგანიყენებენთანამედროვეთვითმფრინავებში:კორპუსში,მორთვაში,ფრთებისმინასასაჭეებში,შემაკავებელშემაკავებელ,გამონაბოლქვგამონაბოლქვ,საკვების,საწვავისსაწვავის,კარებსადა,პილოტისაპილოტისადამგზავრისსავარძლების,საწვავისსაწვავის,ჰიდრავლიკურიჰიდრავლიკური,სალონისშიდა,球საკისრებიგამოიყენებაკაბინაში,საავტომობილოტურბინებშიდაბევრსხვა。ალუმინისშენადნობები,რომლებიცძირითადადგამოიყენებაკოსმოსურიპროგრამებისთვის,არის2ххххх3ххххх5ххх6хххххххххххსერია。2xxxსერიარეკომენდებულია7xxxშენადნობებისთვის,რომლებიცგამოიყენებამაღალდატვირთულკომპონენტებზეტემპერატურისტემპერატურისპროგრამებისთვის,სადაცსაჭიროამაღალი。3xxx,5xxxდა6xxxშენადნობებიშენადნობებიგამოიყენებადაბალიდატვირთვის,აგრეთვეაგრეთვე,ნავთობისადაგაზის。საპოხიდასაწვავისსისტემები。 ყველაზე ფართოდ გამოყენებული შენადნობია 7075, რომელიც შედგება ალუმინის, თუთიის, მაგნიუმის და სპილენძისგან. იგი ამ მხრივ ყველაზე ძლიერია ალუმინის შენადნობებისა და მეტოქეების ფოლადისგან, მაგრამ ეს მხოლოდ ფოლადის წონის ერთი მესამედია.

11.
//www.madcropper.com/automotive-行业/
//www.madcropper.com/automotive-行业/

თავდაპირველადიყენებდნენალუმინსპრემიუმმანქანისკორპუსებისთვის。შედეგად,პირველიალუმინისკორპუსითმასობრივადწარმოებულიიყოიყო奥迪a8,რომლისდებიუტი1994წელსშედგა。BMW,梅赛德斯 - 奔驰,保时捷,陆虎,捷豹。საავტომობილოინდუსტრიაში2014წ。კიდევერთიმნიშვნელოვანიეტაპი,ალუმინისალუმინისმანქანაგამოვიდამასობრივიბაზრის:ესარისფორდიკულიფორდიკული - “ფორდის”უკანასკნელიგანმეორება。150,ბოლო38წლისამერიკისყველაზეპიკაპი。ალუმინისალუმინისდიზაინზეგადასვლით,ეს315კილოგრამითმსუბუქიავიდრემისიწინამორბედი,რაცაძლევსმასსაწვავისუკეთესდაზოგვასდაCO2-სემისიას。გაუმჯობესდაგაუმჯობესდატვირთისმოცულობადადამოდელსუკეთესიაჩქარებისდადამუხრუჭებისმახასიათებლებიამავედროს,nhtsa-მავტომობილსმიანიჭაუმაღლესი,ხუთივარსკვლავინაცვლადწინამოდელისა。

1DADB990-71DE-4138-9544-0BCE07BD499E.

tesla-სდამატებითიდაცვასამიშედგებაშედგება。პირველიდონეარისსპეციალურადფორმისალუმინისსხივი,რომელიცმანქანასგზაზეურტყამსნებისმიერობიექტსდაზემოქმედებასითვისებს。მეორედონეარისტიტანისფირფიტა,რომელიციცავსავტომობილისწინაყველაზედაუცველ,ხოლომესამედონეარისფიქსირებულიფიქსირებული,რომელიცრომელიცმოგერიებაენერგიითვიბრაციასდაინარჩუნებსმანქანასმანქანას,უძრავუძრავ。

ალუმინსაქვსკიდევერთიძალიანსასარგებლოთვისება:ისძალზეკარგიადარტყმებისშთანთქმისდროს:სინამდვილეში,იგიორჯერუფროძლიერიავიდრეფოლადი。ამმიზეზით,ავტომწარმოებლებმადიდიხნისგანმავლობაშიგამოიყენესბამპერები。ამრევოლუციურიელექტრონულიმანქანისTesla-სქვედანაწილიდაფარულია8მმ-იანიტყვიისგანდამცავიალუმინისპანელებით,რომლებიციცავსბატარეისნაწილსმაქსიმალურისიჩქარით。გარანტირებულიუსაფრთხოება200კმზე。ცოტახნისწინკომპანიამდაიწყომანქანებზეალუმინის-ტიტანისახალიჯავშანტექნიკისდაყენება,რაცმძღოლსსაშუალებასაძლევს,მანქანაზესრულიკონტროლისდროს,გატეხოსბეტონისადაფოლადისბარიერებიგზაზე。კიდევერთიმიზეზი,რისგამოცალუმინისკორპუსებიუფრო,ვიდრეფოლადისკორპუსები,არისარის,რომროდესაცალუმინისნაწილიან,დეფორმაციაშემოიფარგლებამხოლოდზემოქმედებით。ტერიტორიის,ხოლოხოლოდანარჩენისხეულიპირვანდელპირვანდელრჩებასამგზავროგანყოფილებისუსაფრთხოებისუსაფრთხოებისექსპერტებიირწმუნებიან,რომმომდევნოათწლეულშიავტომწარმოებლებიმნიშვნელოვნადგააფართოებენალუმინისგამოყენებასთავიანთმოდელებში。დიდირაოდენობითალუმინიგამოყენებულიიქნებასხეულისნაწილებისთვისდამთლიანიმანქანისკორპუსებიდამზადდებაალუმინისგან。. ძნელი წარმოსადგენია წარმოების უფრო ეკოლოგიური რეჟიმი.


Baidu
map