6სერიისალუმინისფურცელი

 • 6061铝板

  6061ალუმინისფურცელი

  6061ალუმინისალუმინისფურცელიარისმაღალხარისხიანიშენადნობის,რომელიცდამზადებულიაmgდაsi-სსითბოსდამუშავებითდანახაზით,შესანიშნავიდამუშავებით,შედუღებადობითდადაფარვით
 • 6063 T6铝板

  6063 T6ალუმინისფურცელი

  6063შენადნობისალუმინისარისარისal-mg-siმაღალიპლასტიურობის,შესანიშნავიშესანიშნავითვისებები,შესანიშნავიშესანიშნავი,ექსტრუზიადადაფარვა,კარგიკარგიკოროზიის,სიმტკიცე,ადვილად,დაფარვა,ანოდურიანოდურიეფექტიარისარის,არისარისტიპიურიექსტრუზიის。
 • 6082铝板

  6082ალუმინისფურცელი

  6082ალუმინისფირფიტაარისშედარებითკარგიალუმინისფირფიტა6სერიისალუმინისფირფიტებსშორის(al-mg-si),კარგიფორმალობითადამარტივიდამუშავებით,კარგიანოდურირეაქციისშესრულებით,მარტივისაფარით,საფარით,კარგიკოროზიისმიმართდაწინააღმდეგობით。
Baidu
map