6սերիայիալյումինեթերթիկ

 • 6061铝板

  6061ալյումինեթերթ

  6061ալյումինեթերթըբարձրորակխառնուրդիէ,որնարտադրվումէmgեւsi-իհամարջերմամշակմանեւնախնականգծագրության,հիանալիմշակման,եռակցմանեւհատկություններով,լավկոռոզիոնդիմադրությամբեւամրությամբհատկություններով:
 • 6063 T6铝板

  6063 T6ալյումինեթերթ

  6063խառնուրդիալյումինեափսեըal-mg-siբարձրպլաստիկությանխառնուրդ,հիանալիհիանալիհատկություններով,գերազանցզոդմամբ,արտահոսքովարտահոսքովեւ,լավկոռոզիոնդիմադրությամբ,ամրությամբ,հեշտփայլեցմամբ,ծածկույթով,անոդայինանոդայինէգերազանց,տիպիկտիպիկէքստրուզիայիխառնուրդ:
 • 6082铝板

  6082ալյումինեթերթ

  6082ալյումինեալյումինեթիթեղըհամեմատաբարլավխառնուրդիխառնուրդիթիթեղ6
Baidu
map