3SeriyalıAlüminiumTəbəqə

 • 3003铝板

  3003AlüminiumVərəqi.

  3003alüminiumtipik井alüminium-manqanərintisidir,BU材料yaxşıgüclənməqabiliyyətinə,yaxşıkorroziyayadavamlılığavəqaynaqqabiliyyətinəmalikdir,ümumiyyətləGUCbatareyasıqutusundakıyüngülavtomobilistehsalındaistifadəolunur,qablar,齐大saxlamacihazları,nəqliyyatavadanlığıçənləri,siloslar,金属təzyiqliqablarvəborular。
 • 3004铝板

  3004AlüminiumVərəqi.

  3004alüminiumlövhədə的Al-Mn PASəleyhinəərintilərseriyasınaaiddirvəgücüyüksəkdeyil(sənayeSAFalüminiumdan井qədəryüksək,莱金3003alüminiumlövhədənyüksəkdir。Gücüyüksəkdeyil(sənayeSAFalüminiumdan井qədəryüksəkdir),莱金3003alüminiumlövhədənyüksəkdir。
  3004AlüminiumZamanda BirSıraal-Mnərintisidir,3003AlüminiumdanDahaYüksəkTayanıqlıdır,yaxşımallı,həllvəkorziyayadavamlıdırvə3003alaşımlıhissələrdəndahayüksəkgüctələbedir。
  3004AlüminiumLövhō,Alüminium-manqanərintiisiSeriyasınaAiddir,3003AlüminiumLövhīdəndahayüksəkayanıqlıdırvəyaxşıformalı,həllvəkorroziyayadavamlıdır。
Baidu
map